İMAM CAFER SADIK’IN HAYATI

imam caferAltıncı İmam Cafer-i Sadık, hicri 83 yılı Rabi-ül Evvel ayının 17. Gününde Medine’de dünyaya geldi. Babası İmam Muhammed Bakır, annesi Kasım İbn-i Muhammed İbn-i Ebi Bekr’in kızı Ümmü Ferve’dir.İmam Cafer-i Sadık tarihin en hassas dönemlerinden birinde,  Ümeyye soyunun çöküşü ve Abbas oğullarının başa geçişi döneminde yaşamıştır. İmam Cafer-i Sadık kendisine hilafet makamınca yöneltilen bütün teklifleri reddetti. Çünkü Abbas oğullarının hedefi de Beni ümeyye gibi sadece kendi zalimane saltanatlarını pekiştirmekti. İmam Cafer-i Sadık bu geçiş döneminde zulüm otoritesinin zayıflamasından en iyi şekilde faydalanarak, islami ilimler; fıkıh, marifetullah vs’yi yaymak yolunda çalıştı. Meclisler kurarak, geniş ders halkaları oluşturdu. Rivayetlere göre, yaklaşık 4000 talebe bu meclislere katılmakta, değişik ilim ve marifet dallarında ihtisas sahibi olmaya çalışmaktaydılar.İmam Cafer-i Sadık, 65 yaşındayken, hicri 148 yılında Receb ayının onbeşinde yada Şevval ayının yirmibeşinde zehirletilerek şehid edildi ve Medine-i Münevvere’de Baki mezarlığında defnedildi.

Yorum Yap