Hac, İslâm dininin beş esasından biridir. Kâbe’yi ve etrafındaki kutsal mekânları, hac aylarında usulüne uygun olarak ziyaret etmektir.
Gerekli şartları taşıyan her Müslüman’ın ömründe bir defa haccetmesi farzdır.

Yolculuğuna gücü yetenlerin
haccetmesi, Allah’ın insanlar
üzerinde bir hakkıdır.
(3 / Âl-i İmrân Suresi, 97. Ayet)

Yorum Yap