UMUMi ZiYAFET

Bir ziyafete yapılan umumi bir davet altında bütün şahıslar davet edilmiş olur.

Yani, bu ziyafet umumi olduğundan davet de umumiyene kalır, şahıslar nazara alınmıyor denilemez. Öyle de, Allah’ ın nimetleri vakıf malı veya nehir suyu gibi umumi olup, nimetlendirirken şahıslar kast edilmemiş değildir.

Ancak o umumiyet içinde bir hususiyet amaçlanır. Yani, her bir insan o umumi nimetlendirmede tek tek kast edilmediklerinden, o nimetiere karşı şükretmekle yükümlü olmadıkları gibi yanlış bir düşüneeye kapılırlarsa, hatadır.

Yorum Yap